Home ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ Վրացիները Կ’ուզեն Կումպուրտոյի Եկեղեցին Ներկայացնել «ԵՈՒՆԵՍՔՕ» եւ Խաչքարի Տեղադրումը Անոր Պիտի Խոչընդոտէ