Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ «Անոնք, Որոնք Կը Փորձեն Քաոս Սերմանել Երկրին Մէջ, Անոնք Կ’ուզեն Պատերազմը Տեղափոխել Հայաստանէն Ներս». Փաշինեան