Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Թրքական Ազգայնական Կուսակցութեան Առաջնորդը Կոչ Ըրած է«Արտաքսել Թուրքիոյ Մէջ Ոչ Օրինական Աշխատող Հայերը»