Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ Արմէն Արոյեանի Իշխանական Նուիրատուութիւնը՝ Փասատինայի Հայ Կիլիկիա Աւետարանական Եկեղեցիի 97-Ամեայ Ճաշկերոյթին