FRESNO — The Armenian Studies Program is pleased to announce that a $50,000 endowment has been established at Fresno State through a generous donation from Clara Bousian Bedrosian of Fowler, California. The Clara Bousian Bedrosian Endowed Fund will benefit the Armenian Studies Program in two ways: by supporting qualified students studying in the Armenian Studies Program with scholarships and by supporting the Armenian Studies Program Lecture Series. ASP Coordinator Prof. Barlow Der Mugrdechian thanked Mrs. Bousian Bedrosian at a gathering held at her home in Fowler, in the presence of family members.

“This endowment will benefit generations of Fresno State students and enhances the Armenian Studies Program,” said Der Mugrdechian. “Mrs. Bedrosian’s gift is important in highlighting the partnership between the Program and the community.”

Mrs. Bousian Bedrosian is a 1958 graduate of Fresno State.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the latest updates from MassisPost.

You May Also Like

Karabakh Security Council Discusses the Situation at the Line of Contact

STEPANAKERT – President of the Nagorno-Karabakh Republic Bako Sahakyan on Monday convened…

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ: ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՁԵՌՔ ԵՐԿԱՐԵՆՔ ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

Սուրիոյ մէջ աւելի քան 17 ամիսներու իրադարձութիւնները վերջին շաբաթներուն հասած են աղէտալի…

Levon Aronian Wins Tata Steel Chess Tournament

The 10th round of the Tata Steel Chess tournament 2014 saw four…

Azeri Grand Mufti Blames Armenia For Islamist Violence

BAKU (RFE/RL) — Azerbaijan’s government-linked Shi’ite Muslim leader has suggested that Armenia…