BEIRUT — Armenian Defense Ministry Delegation headed by Chief of the Department of Defense Policy Levon Ayvazian is visiting Lebanon November 25-28. The delegation had meetings with Lebanese high-ranking officials, Chief of the General Staff of the Armed Forces of Lebanon Calid Salmen, Deputy Chief of Staff, Brigade General Manuel Kirejyan and other officials.

The parties focused on development and deepening of cooperation between the Lebanese and Armenian Armed Forces, current situation in the region and matters of bilateral interest.

Military cooperation plan for 2016 between the Armed Forces of the two countries was signed within the framework of the visit.

During the trip, the Armenian MOD delegation also visited the special and several other subdivisions of the Lebanese Air Force.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the latest updates from MassisPost.

You May Also Like

Azerbaijan Preparing Ground for New Attacks in Nagorno Karabakh – Armenian Security Council

YEREVAN — The Armenian government’s Security Council has called on the international…

Eastern Diocese Primate Bishop Daniel Findikyan Elected to Appeal of Conscience Foundation Board

NEW YORK — Bishop Daniel Findikyan, Primate of the Eastern Diocese of…

Armenia Returns Citizens from Russia, Turkey and United States

YEREVAN — 168 Armenian citizens have been transported from Turkey to Armenia…

Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Հեռուստամարաթոն 2010-ին Խոտացվել է Մոտ 21 միլիոն դոլար

Հայաստան համահայկական հիմնադրամի` նոյեմբերի 25-ին Լոս Անջելեսում կազմակերպած ամենամյա հեռուստամարաթոնի արդյունքում ստացվել…