YEREVAN A– The Armenian and Bulgarian defense ministries have held bilateral cooperation consultations.

The consultations were held November 29-30 at the Armenian defense ministry headquarters in Yerevan, chaired by Levon Ayvazyan, director of the Defense Policy Department at the Armenian defense ministry, and Daniella Grigorova, director of the Regional Initiatives Department at the Bulgarian defense ministry’s defense policy directorate.

Issues concerning global and regional security were discussed.

The stances of the defense ministries of the two countries regarding international development of security and defense issues were presented.

The Armenian-Bulgarian bilateral defense cooperation programs were also discussed, as well as the prospects of cooperation in multilateral formats in NATO and the EU.

The 2019 bilateral cooperation program between the Armenian and Bulgarian defense minisries was signed. The deal includes nine actions in peacekeeping, military medicine, military police, personnel training, military-technical and other sectors.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the latest updates from MassisPost.

You May Also Like

Humor-Filled Sequel to Where Is Your Groom? to be Staged at Alex Theatre this Fall

GLENDALE, CA – It’s an age-old, cringe-worthy question: where is your groom?…

Kanye West Surprise Concert in Armenia Ends with Swan Lake Dive

YEREVAN — Kanye West threw a surprise free concert at Swan Lake-…

ACA Rep. Taniel Koushakjian Meets With Ambassador Nersisyan

WASHINGTON, D.C. – In an ongoing mission to strengthen US ties with…

ԱՐԱ ՍԱՐԱՖԵԱՆ ԿԸ ԲԱՑԱՅԱՅՏԷ ԹՐՔԱԿԱՆ ՈՒՐԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԾԱԼՔԵՐԸ

Երեքշաբթի Նոյեմբեր 16ի երեկոյեան ժամը 8ին, Հայ Ամերիկեան Խորհուրդը «ՀԱԽ» Կլենտէյլի Հանրային…