YEREVAN A– The Armenian and Bulgarian defense ministries have held bilateral cooperation consultations.

The consultations were held November 29-30 at the Armenian defense ministry headquarters in Yerevan, chaired by Levon Ayvazyan, director of the Defense Policy Department at the Armenian defense ministry, and Daniella Grigorova, director of the Regional Initiatives Department at the Bulgarian defense ministry’s defense policy directorate.

Issues concerning global and regional security were discussed.

The stances of the defense ministries of the two countries regarding international development of security and defense issues were presented.

The Armenian-Bulgarian bilateral defense cooperation programs were also discussed, as well as the prospects of cooperation in multilateral formats in NATO and the EU.

The 2019 bilateral cooperation program between the Armenian and Bulgarian defense minisries was signed. The deal includes nine actions in peacekeeping, military medicine, military police, personnel training, military-technical and other sectors.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the latest updates from MassisPost.

You May Also Like

Drone Carrying Artsakh Flag Flown During Azerbaijani Team Europa League Match

LUXEMBOURG — A drone carrying a flag of Nagorno Karabakh Republic (Artsakh)…

Լիբանանի հայազգի պատգամավոր. «Բեյրութում իրավիճակը լարված է, սակայն խնդրի լուծման հնարավորություններ կան»

Վերջին օրերին կրկին սրվել է Լիբանանի ներքաղաքական կյանքը: Մի քանի օր առաջ…

New Postage Stamp Dedicated to Saint Gregory the Illuminator Armenian Church in Singapore

YEREVAN — On September 17th, 2020, one postage stamp dedicated to the…

A Tribute to Civic Engagement Through Service

BY SONA ZEITLIAN On Saturday, December 15, 2018, AGBU Hye Geen and…