GLENDALE — The Armenian Missionary Association of America (AMAA) has announced that its Centennial Kick-Off Celebration will pay tribute to a major supporting group, the AMAA Child and Orphan Care Committee, at a Banquet planned for October 8, 2016 at the Jonathan Club in Los Angeles. According to Banquet Co-Chairs Jack Muncherian and Gary Phillips, Esq., the third floor ballroom of the historic downtown Club has been reserved for the event which will honor the creative and hard-working West Coast Child and Orphan Care Committee, an organization celebrating its 25th anniversary. Paul Kalemkiarian has accepted the role of Master of Ceremonies.

In the aftermath of the devastating Armenia earthquake of 1988, the AMAA rushed in to help. Many children were killed or injured, many were left orphans, and some were taken abroad for treatment. In 1991, the same year that Armenian Independence was declared, the Orphan and Care Committee was established. This Committee has concentrated on changing children’s lives and giving them hope for a better future “one child at a time.”

With poverty an issue, families in Armenia cannot always care for their own, resulting in children who live in extreme poverty (even though one or both parents may still be alive). That is when AMAA Child and Orphan Care Support steps in.

The AMAA, founded in 1918 in Worcester, MA, has been headquartered in Paramus, NJ since 1972 and has extended its spiritual, educational, social services, and child care ministries to 24 countries around the world.

Levon Filian (PH 818-937-9840) the AMAA’s West Coast Executive Director and Louisa Janbazian (PH 201-745-7496) AMAA PR/Communications Coordinator, can be contacted for information. AMAA West Coast office is located at 1101 N. Pacific Ave., Suite 301, Glendale, CA 91202.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the latest updates from MassisPost.

You May Also Like

Sasun Mikaelyan Elected New Leader of Yerkrapah War Veterans Union

YEREVAN —  Armenian parliament member Sasun Mikaelyan from the governing My Step…

Հ.Կ.Բ.Մ.-Ի Ընդունելութիւնը Ի Պատիւ Դամասկոսի Թեմի Առաջնորդ Գերծ. Տ. ԱրմածՐ Եպս. Նալպանտեանի

Հարաւային Գալիֆորնիոյ Հայկական Կրթական Բարեսիրական Միութիւնը, անցեալ Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 16ին, 2010, Փասատինայի իր կեդրոնին մէջ, ընդունելութիւն մը սարքած էր ի պատիւ Դամասկոսի Թեմի առաջնորդ` Գերշ. Տ. Արմաշ Եպս. Նալպանտեանի : Արմաշ Սրբազանը յատկապէս Լոս Անճելոս ժամանած էր Արեւմտեան Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի հրաւէրով եւ իր մասնակցութիւնը բերած առաջնորդանիստ Սուրբ Ղեւոնդ Մայր տաճարի օծման արարողութեանց: Ի պատիւ Արմաշ Եպիսկոպոսի եղած սոյն ընդունելութեան ներկայ էին Ս.Դ.Հ.Կ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Սեդրակ Աճէմեան, նոյն վարչութեան անդամներ` Տօքթ. Համբիկ Սարաֆեան, Վազգէն Գալթագճեան, ինչպէս նաեւ շրջանիս Ս.Դ.Հ.Կ. Վարիչ Մարմնի, Հ.Մ.Մ.ի, Նոր Սերունդ Մշակութային Միութեան եւ այլ կառոյցներու պատասխանատու ղեկավարներ, խմբագիրներ եւ խումբ մը նախկին դամասկահայեր:

‘Nagorno Karabakh Conflict Has no Military Solution’ – EU Ambassador

YEREVAN — The Head of the European Union Delegation to Armenia Piotr…

Report: Significant Progress in Developing Stronger EU-Armenia Relations

According to a new EU report, significant progress has been made in…