Home Armenia Tigran Sarkisian Presents Credentials to President Obama