Home Armenia Armenia Joins Eurasian Economic Union