Home Artsakh Nagorno-Karabakh President Bako Sahakyan Visits Shoushi