Home Armenian Davutoglu Compares Pro-Russian Kurds to “Armenian Gangs”