SAN MARINO — Armenian champions Pyunik on Tuesday beat San Marino’s Falgore 2-1 in the second leg of the UEFA Champions League first qualifying round to reach the next stage of the competition.

First-half goals by Kamo Hovhannisian and Vardges Satumian clinched the game for the Armenian side.

In the first-leg match in Yerevan a week before Pyunik also beat their rivals 2-1.

In the second qualifying round Pyunik will face Molde (Norway), with the match days for the first and second legs set for July 14-15 and July 21-22.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the latest updates from MassisPost.

You May Also Like

Turkish Intellectuals Who Have Recognized the Armenian Genocide: Nur Sürer

By Hambersom Aghbashian Nur Sürer (b. 1954, Bursa- Turkey) is a Turkish…

ՀԱՅ ՈՐԲՈՒԿՆԵՐՈՒ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՅՈՒՇԱԿՈԹՈՂԻ ԲԱՑՈՒՄ ԱՆԹՈՒՐԱ ԼԻԲԱՆԱՆ

Աւելի քան հինգ տարիներ անցած են այն օրէն երբ Պրն. Միսաք Քէլէշեան…

Istanbul-Armenian Journalist Etyen Mahçupyan Appointed Turkish PM’s Senior Advisor

ANKARA — Turkish-Armenian journalist and writer Etyen Mahçupyan will serve as a…

German Government Not Stepping Back From Armenian Genocide Resolution

BERLIN (Reuters) – German Chancellor Angela Merkel told the parliamentary leader of…