YEREVAN — The Middle East Airlines has launched the Beirut-Yerevan-Beirut flights. A Lebanese delegation has arrived in Armenia on this occasion.

“This decision of the Middle East Airlines was an urgent necessity for our compatriots living in Lebanon and Syria. Operation of the flight will boost the development of economies of the two countries, particularly in the field of tourism, Armenian Minister of Diaspora Harnush Hakobyan declared at the meeting with members of the Lebanese delegation.

Lebanon’s Minister of Industry Vrej Sabounjian also attached importance to the launching of the flight.

“With this flight we’ll help those passengers, who face difficulties traveling to Armenia. All passengers on board of the first plane from Beirut to Yerevan were Armenians. They were singing the Armenian anthem as the plane was landing,” President of the MEA Company Mohammed El-Hout said.

Armenian CCI President Martin Sargsyan stated that “Lebanon has for centuries been a second homeland for thousands of Armenians. The Armenian community of more than 100,000 plays a great role in Lebanon’s life and is a bridge between the two nations.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the latest updates from MassisPost.

You May Also Like

Iran Says Has Documents on Transfer of Terrorists to Azerbaijan

TEHRAN — Iran says it has documents proving terrorist groups have been…

Հանրահավաքը գերազանցել է բոլոր սպասումները. Բեյրութի Նահատակաց հրապարակում մոտ 15 000 հայ բողոքել է Էրդողանի գալստյան դեմ

Ինչպես HayNews.am-ին Լիբանանից հաղորդեց Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության «Արարատ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր…

Student Essay Contest in Memory of Maria Jacobsen

GLENDALE — Maria Jacobsen (1882-1960) was a Danish missionary and a key…

Will Chennai Be Able to Save a 300-yr-old Plaque Connecting it to its Armenian Past?

By Sreedevi Jayarajan The News Minute CHENNAI, INDIA — If you take…