Home Armenia Fund Armenia Fund’s Pan-European Phoneathon Raises 1,242,460 Euros