Home News White House Denies Trump Apologized to Erdogan Over Bodyguard Brawl