Home ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն «Եգիպտոտի, Սուտանի Եւ Եթովպիոյ Հայերը» Գիտաժողովը Աւարտեց Իր Աշխատանքները