Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Պետ.Քարտուղարութիւն .- Ցեղասպանութեան Մասին Սամանթա Փաուըրի Ելոյթը պէտք չէ Համարել ԱՄՆ-ի Քաղաքականութեան Փոփոխութիւն