The three traditional Armenian political parties on Monday issued a statement marking the 25th anniversary of Armenia’s Independence.

Below is the translated text of that announcement.

The Western United States leadership of the three national political parties—the Social Democratic Hunchakian party, the Armenian Revolutionary Federation and the Armenian Democratic League (Ramkavar-Azadagan)—in the name of their rank and file and supporters welcome the 25th anniversary of Armenia’s independence and on this occasion announce:

1. Our unwavering commitment to efforts to strengthen Armenia’s independent statehood;
2. Our concern that our 25-year young Armenian Republic still confronts the challenge of emigration from Armenia. It is our profound conviction that in order to stem the tide of emigration immediate steps must be taken to enhance and reform Armenia’s socio-economic situation and to fundamentally change Armenia’s judicial system;
3. Our conviction that the resolution of the Nagorno-Karabakh conflict must be attained through peaceful means. However, we oppose the alternative of territorial concessions for peace and we declare not one liberated territory in Artsakh can be conceded;
4. Our steadfast commitment to stand shoulder to shoulder with the people of Armenia in their quest to create their own just and prosperous country and to support their aspirations;
5. Our cooperation to ensure that democratic values and human rights are protected in the Republic of Armenia in the widest way possible;
6. Finally, by bringing together the resources of the Western United States Armenian community and by fostering an atmosphere of cooperation add new impetus to our obligation to advance and safeguard the security of the Armenia and Artsakh.
Long Live the independent Armenian state
Long Live Armenia and Artsakh
Long Live the Armenian Nation

Social Democratic Hunchakian Party Western US Executive Committee
Armenian Revolutionary Federation-Dashnaktsutyun Western US Central Committee
Armenian Democratic Liberal Party-Ramgavar Western District Committee of America

Los Angeles, September 19, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the latest updates from MassisPost.

You May Also Like

Հ.Կ.Բ.Մ.-Ի Ընդունելութիւնը Ի Պատիւ Դամասկոսի Թեմի Առաջնորդ Գերծ. Տ. ԱրմածՐ Եպս. Նալպանտեանի

Հարաւային Գալիֆորնիոյ Հայկական Կրթական Բարեսիրական Միութիւնը, անցեալ Հինգշաբթի, Սեպտեմբերի 16ին, 2010, Փասատինայի իր կեդրոնին մէջ, ընդունելութիւն մը սարքած էր ի պատիւ Դամասկոսի Թեմի առաջնորդ` Գերշ. Տ. Արմաշ Եպս. Նալպանտեանի : Արմաշ Սրբազանը յատկապէս Լոս Անճելոս ժամանած էր Արեւմտեան Թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի հրաւէրով եւ իր մասնակցութիւնը բերած առաջնորդանիստ Սուրբ Ղեւոնդ Մայր տաճարի օծման արարողութեանց: Ի պատիւ Արմաշ Եպիսկոպոսի եղած սոյն ընդունելութեան ներկայ էին Ս.Դ.Հ.Կ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Սեդրակ Աճէմեան, նոյն վարչութեան անդամներ` Տօքթ. Համբիկ Սարաֆեան, Վազգէն Գալթագճեան, ինչպէս նաեւ շրջանիս Ս.Դ.Հ.Կ. Վարիչ Մարմնի, Հ.Մ.Մ.ի, Նոր Սերունդ Մշակութային Միութեան եւ այլ կառոյցներու պատասխանատու ղեկավարներ, խմբագիրներ եւ խումբ մը նախկին դամասկահայեր:

Armenia’s Human Rights Defender Resigns

YEREVAN — Armenia’s state human rights defender, Kristine Grigoryan, stepped down on…

Turkish Court Releases Four Suspects in Hrant Dink Murder Case

ISTANBUL — An Istanbul court has ruled for the release of four…

Putin Rejects Armenian Demands Over Russian Gas Pricing

YEREVAN (RFE/RL) — Russia’s President Vladimir Putin dismissed on Tuesday Armenia’s and…