Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ Հայաստանի Անկախութեան 31-Ամեակին Առթիւ Փարիզի Քաղաքապետարանին Վրայ Ծածանած Է ՀՀ Դրօշը

Հայաստանի Անկախութեան 31-Ամեակին Առթիւ Փարիզի Քաղաքապետարանին Վրայ Ծածանած Է ՀՀ Դրօշը

by MassisPost

Հայաստանի անկախութեան 31-ամեակին առթիւ եւ Ատրպէյճանի կողմէ վերջին յարձակման ծիրին մէջ, ի համերաշխութիւն Հայաստանի` Երեւանի գործընկեր քաղաք Փարիզի քաղաքապետարանին վրայ ծածանած են Հայաստանի Հանրապետութեան դրօշները,- գրուած է Երեւանի քաղաքապետարանի էջին վրայ:

Հարակից Նյութեր

Leave a Comment