Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ Գալիֆորնիոյ Հայ Քոյրերու Վարժարանը Կը Հիւրընկալէ Ամենապատիւ Եւ Գերերջանիկ Հոգեւոր Տէրը՝ Հովուապետական Այցելութեամբ