Home ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսը Կոշտ Քննադատութեան Ենթարկած Է Ատրպէյճանի Իշխանութիւնները