Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ Կոթողային Հրատարակութիւն մը «Պատմութիւն Իսթանպուլահայ Ուսումնական Կեանքի եւ Կրթական Հաստատութիւններու»