Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ Հ.Բ.Ը.Մ.-ը Ուսումնական Դրամաշնորհներ կը Տրամադրէ Լոյս Հիմնադրամի Լուծարման Պատճառով Տուժած Ուսանողներու