Home ԱՐՈՒԵՍՏ - ՄՇԱԿՈՅԹ Հայոց Ցեղասպանութեան Նախագիծի Պատճառով Թուրքիան չի Համագործակցիր «Ստեղծագործ Եւրոպա» Ծրագրին Հետ