Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ Աշխարհահռչակ 100 Հայեր Պիտի Մասնակցին Երեւանի Պետական Բժշկական Համալսարանի 100 Ամեակին Նուիրուած Միջոցառումներուն