Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ Աւետարանչականի Սիրոյ Արտայայտութեան Երկկողմանի Ազդեցութիւնը Վազաշէնի Ընտանիքին Վրայ՝ Նոր Տուն եւ Տան Հօր Վերադարձը Գիւղի Տուն