Home ԱՅԼԱԶԱՆ Թուրքիոյ Պետական «Անատոլու» Գործակալութիւնը Նշած է, որ Անին Եղած է Հայոց Բագրատունեաց Արքաներու Մայրաքաղաքը