Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ «Եթէ Հայաստանի Հետ Համատեղ Նախագիծ Ըլլայ, Վանի Օդակայանը Թուրքիոյ Մէջ Կրնայ Ըլլալ Ամենամեծը». Կարօ Փայլան