Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան Յայտարարութիւնը` Ռոպերթ Քոչարեանի Կալանաւորման Վերաբերեալ