Home ԱՐՈՒԵՍՏ - ՄՇԱԿՈՅԹ Գրականագէտ-Արուեստաբան Երուանդ Տէր Խաչատուրեան Պիտի Ներկայացնէ Նկարիչ Փանոս Թերլէմեզեանի Յուշերու Նորագիւտ Հատորը