Home ԻՐԱՒՈՒՆՔ Հայաստանի Քաղաքացիական Նախաձեռնութիւնները Նամակ Գրած է Եւրոպական Յանձնաժողովին, Եւրոպական Կազմակերպութիւններու