Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Հայաստանի Պաշտպանութեան Նախարարը Մասնակցած Է ԱՊՀ Պաշտպանութեան Նախարարներու Խորհուրդի Հերթական Նիստին