Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ Արտակ Բեգլարյանը Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 102րդ Տարեժողովի Ճաշկերոյթի Հիւր Պատգամաբեր