Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱԺ Նախագահը Հաւաստիացուցած է, Որ Լրագրողներու Տեղաշարժին Վերաբերող Փոփոխութիւնները Անվտանգութեան Համար են