Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ IT Ոլորտի Շուետական Խոշոր Ընկերութիւնը Կը Պատրաստուի Հայաստանի Մէջ Ստեղծել 1000-էն Աւելի Աշխատատեղի. Նախարար