Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱԱԾ-ն կը Յորդորէ Զերծ Մնալ Գերեվարուած Զինուորներու եւ Քաղաքացիական Անձերու Վերաբերեալ Անյայտ Ծագումով Տեսանիւթեր Տարածումէն