Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Հարցազրոյց Ս.Դ.Հնչակեան Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանի Վարիչ Մարմինի Ատենապետ Ընկեր Սեպուհ Գալփաքեանի Հետ