Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ Լոս Անճելըսում ՀՀ Գլխաւոր Հիւպատոսութիւնը Ժամանակաւորապէս Դադրեցնում Է Քաղաքացիների Ընդունելութիւնը