Home ԳԱՂՈՒԹԱՅԻՆ Հայ Կիլիկիա Աւետարանական Եկեղեցին Կը Ներկայացնէ Ցեղասպանութեան Մասին՝ «Այցելութիւն Բռնագրաւուած Դրախտը» Գիրքը