Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Թաւշեայ Յեղափոխութիւնը Իմաստ Չունենար Առանց Տնտեսական Յեղափոխութեան. Յայտարարած է Վարչապետ Փաշինեան