Home ԱՐՈՒԵՍՏ - ՄՇԱԿՈՅԹ Քսանամեայ Դադարէ Ետք Թել Աւիւի Շարժապատկերի Դահլիճին Մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Ֆիլմ Ցուցադրուած է