Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ Օֆշորային Ընկերութիւնը կը Վերահսկէ Հայաստանի Հանքարդիւնաբերական 17 Ընկերութիւն․ Յարուցուած է Քրէական Գործ