Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Պաշտօնական Տուեալներով Հայաստանի Մէջ 880 Հազար Մարդ Աղքատ Է

Պաշտօնական Տուեալներով Հայաստանի Մէջ 880 Հազար Մարդ Աղքատ Է

by MassisPost

2016 թուականին  Հայաստանի մէջ աղքատութեան մակարդակը կազմած է 29.4%‘ 2008-ի 27.6%-ի դիմաց:

ՀՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայութեան հրապարակած ՚Հայաստանի ընկերային պատկերը եւ աղքատութիւնըՙ զեկոյցի համաձայն ª շատ աղքատներու տեսակարար կշիռը ամբողջ բնակչութեան մէջ կազմած է 9.8%‘ 2008-ին արձանագրուած 12.6%-ի դիմաց: Ծայրայեղ աղքատութեան մակարդակն ալ կազմած է 1.8%‘ 2008-ին արձանագրուած 1.6%-ի դիմաց:

Ըստ զեկուցի, 2016 -ին ընդհանուր աղքատութեան մակարդակը աւելի բարձր  էր 2008 թուականի մակարդակէն 1.8 տոկոսային կէտով (կամ 6.5% -ով), մինչդեռ ծայրայեղ աղքատութեան մակարդակը բարձրացած էր ընդամէնը 0.2 տոկոսային կէտով: Միեւնոյն ժամանակ, տնտեսական ճգնաժամէն ետք աղքատներու թիւը նուազած է 2.9 տոկոսային կէտովª 2008 -ի համեմատ:

Այսպիսով, 29.4% աղքատներու ընդհանուր թուաքանակի մէջ 1.8 %-ը ծայրայեղ աղքատ է, 8.0%-ը‘ շատ աղքատ (առանց ծայրայեղ աղքատներու), իսկ մնացած 19.6%-ըª ուղղակի աղքատ է: 2016-ին աղքատներու ընդհանուր թուաքանակը կազմած է մօտ 880 հազար մարդ (մշտական  բնակչութեան ցուցանիշի հաշուով), անոնցմէ շատ աղքատներուն թուաքանակը (ներառեալ ծայրայեղ աղքատները)‘ մօտ 295 հազար, իսկ վերջիններէն ծայրայեղ աղքատներու թուաքանակը‘ մօտ 54 հազար մարդ:

Հարակից Նյութեր

Leave a Comment