Home ՀԱՅԱՍՏԱՆ Դեսպան Ռիչըրտ Միլզ Յայտարարած է Ամերիկեան Ընկերութիւնները Պատրաստ են 8 Մլրդ Տոլարի Ներդրումներ Կատարել