Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Փայլան Թուրքիոյ Խորհրդարանէն Պահանջած է Ուսումնասիրել 1915թ. Տեղահանութեան Մասին Օրէնքի Հետեւանքները