Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի Ընտրութեան Հետ Կապուած Հանդիպման Կիրքերը Թէժացած են․ Ոստիկաններ Կանչուած են