Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Պելճիքայի Խորհրդարանի Ղեկավար՝ Հայոց Ցեղասպանութեան Փաստի Ժխտումը Պէտք է Դիտարկել Որպէս Յանցագործութիւն