Home ԱՐՑԱԽ Նոյեմբեր 9-Ի Յայտարարութիւնը Որեւէ Միջանցքի Ստեղծման Դրոյթ Չի Պարունակեր. ՀՀ ԱԳՆ Խօսնակի Արձագանգը Ալիեւի Յայտարարութեան