Home ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ընդունած է Լիբանանի ՍԴՀԿ «Սարգիս Տխրունի» Էրիտասարդական Միութեան Անդամները